Åland Race

Trollbäckens Båtsällskaps
Inbjudningssegling
ÅLAND RACE 22 – 24 sept. 2016

SRS-tävling för kölbåtar med jaktstart

Start:
Östra Stendörren torsdagen den 22/9 2016
SRS 1,000 startar kl 17:30

Mål:
Mariehamn, Västra hamnen. Total längd 74nm

Program i Mariehamn:
Dusch och bastu, sedan en gemensam middag på restaurang Nautical, fredag kl. 19.00 (sv.tid) Därefter prisutdelning av etapp 1

Hemsegling:
Skepparmöte på lördag kl. 08.00 (sv.tid) Då lämnas all information om hemseglingen (ca 38 Nm), även denna segling avslutas med bastu, middag, prisutdelning för hela regattan på Furusunds värdshus.

Anmälan senast 15 september
Anmälan via mail till leif.r.johansson@bredband.net alt. till nedanstående nummer.
Uppge skeppare, båt, segelnr, båtnamn, SRS-tal, klubb, besättningsantal samt mobilnummer och VHF-anrop. Om AIS finns ombord, uppge även MMSI-nummer i anmälan. Ändring av SRS-tal får göras t.o.m. 2015-09-15
Notera även antal ätande till respektive middagar.

Startavgift:
400: – betalas in till Leif Johansson, Swedbank konto 8327-9, 9349501990 senast 15/9.  Glöm ej ange avsändare (Båtnamn) i meddelanderutan.
Hamnavgift betalas direkt till resp. hamnkapten.

Övrigt:
Minsta besättningsantal 3 personer alt. ett godkännande av tävlingsledningen vid färre. VHF måste finnas ombord. Båda delseglingarna räknas ihop för en total resultatlista.

För info ring:
Leif R Johansson, 070-793 1703
Per Englund, 076-569 6718

Startlista Åland Offshore Race 2016

Allmän Info Ålands Race 2016
Loggblad Åland Race 2016 Etapp 1
Loggblad Åland Returresan 2016 Etapp 2
Seglingsforeskrifter Åland Race 2016 Version 1.0

Trollbäckens båtsällskap  |  Box 2072  |  135 02 Tyresö
Logga in