Åland Race

Trollbäckens Båtsällskaps
Inbjudningssegling
ÅLAND RACE 24 – 26 sept. 2015

SRS-tävling för kölbåtar med jaktstart

Seglingsföreskrifter mm:

Startlista Åland Race 2015 webb ver 2
Seglingsföreskrifter -Åland Race 2015 Version 1.1
Loggblad Åland Race 2015 Etapp 1
Seapilot erbjudande för Åland Race deltagare

Start:
Östra Stendörren torsdagen den 24/9 2015
SRS 1,000 startar kl 17:30

Mål:
Mariehamn, Västra hamnen. Total längd 74nm

Program i Mariehamn:
Dusch och bastu, sedan en gemensam middag på restaurang Nautical, fredag kl. 19.00 (sv.tid) Därefter prisutdelning av etapp 1

Hemsegling:
Skepparmöte på lördag kl. 08.00 (sv.tid) Då lämnas all information om hemseglingen (ca 32 Nm), även denna segling avslutas med bastu, middag, prisutdelning för hela regattan på Furusunds värdshus.

Anmälan senast 18 september
Anmälan via mail till leif.r.johansson@bredband.net  alt. till nedanstående nummer.

Uppge skeppare, båt, segelnr, båtnamn, SRS-tal, klubb, besättningsantal samt mobilnummer och VHF-anrop. Om AIS finns ombord, uppge även MMSI-nummer i anmälan. Avdrag för undanvindssegel får göras senast 2015-09-18
Notera även antal ätande till respektive middagar.

Startavgiften: 400: – betalas in till Leif Johansson, Swedbank konto 8327-9, 9349501990 senast 18/9. Glöm ej ange avsändare (Båtnamn) i meddelanderutan.

Hamnavgift betalas direkt till resp. hamnkapten.

Övrigt:
Minsta besättningsantal 3 personer alt. ett godkännande av tävlingsledningen vid färre.
VHF måste finnas ombord. Båda delseglingarna räknas ihop för en total resultatlista.

För info ring:
Leif R Johansson, 070-793 1703
Per Englund, 076-569 6718

All info såsom föreskrifter, startlistor o.dyl kommer att läggas ut här före tävlingen.

 

Trollbäckens båtsällskap  |  Box 2072  |  135 02 Tyresö
Logga in