Jungfrutriangeln är inställd

Seglingskomiteen meddelar att Jungfrutrianglen är inställd på grund av för få anmälningar.
Men än är det inte för sent för att anmäla sig till Åland Race.