Mer om Lage Larssons meteorologikvällar

Den 1 feb kommer Lage att gå igenom sådant som alla på sjön har nytta av. Allmänt om väder som underlättar dina beslut och höjer säkerheten och din förståelse för väder och prognoser. Kunna göra egna bedömningar och koppla det till de olika prognoserna för såväl skärgård och den rena havsmiljön.
Genomgångar om  vad det finns för prognoser i dag och hur man kommer åt dem samt vilka som rekommenderas (stämmer bäst).
Den 8 feb kommer Lage att gå vidare med djupare förståelse för olika väderparametrar med inriktning mot kappseglarens behov. Såväl för havs-, ban och distanskappsegling.
Väderkompendium med inriktning på Kappsegling har Lage ett antal till försäljning (120 kr).
PLATS  Nyboda Skola Kvarndammen
KOSTNAD  Fritt deltagande för klubbens medlemmar.
TID 18.00-21.00 (gäller både 1 och 8 Feb)
ANMÄLAN  
Mvh Motorbåtskommittén genom Patrik Sjölander 0735-26 19 17