Givande föreläsning om el i båten

Den 5 april anordnades en elkväll med Magnus Sterky i klubbstuga​n.
ÄMNE:
Ny möjlighet till korrosionsfri landström utan transformator.
Batteribankar och laddare, funktion och val. Och förstås frågor och diskussioner 

Presentation av Civ. Ing. Magnus Sterky
Har varit verksam inom el- och processautomation. Ledamot av SXK:s tekniska
nämnd. Ledamot för SSD (SXK, SSF, SBU) inom standardarbetet för fritidsbåtar
inom SIS.  Författare till boken ”Elsystem för båtar”. Och medlem i TBS
förstås. (Du kan läsa mer på Magnus hemsida Båtteknik)

 Det var c:a 30 medlemmar på plats för att lära sig mer om
svagström, laddning, landström och ström från ovan även kallad åska.