Sommarnatt – Bansträckning 2011

Sommarnatt

10-11 Juni 2011

1.Start Östra Stendörren N 59,11,13 O 18,30,07
Ny sträckning –> fri väg till Franska Stenarna
2. V, N, O Franska stenarna N 59,14,85 O18,39,90
Ny sträckning – > fri väg till Kvinnoholmen
3. O Kvinnoholmen N 59,08,15 O 18,36,20
4. V Fjärdlång N 59,03,65 O 18,31,15
5. O, S Nedergårdsö N 59,00,40 O18,28,10
6. S Kullbäling N 59,00,00 O 18,23,50
7. N Långbäling N 58,59,85 O 18,23,55
8. V, S, O Örngrund N 58,53,85 O 18,01,40
Ny sträckning 2011:
9. O, N Rånögrund (Grön Prick) N 58,56,77 O 18,09,52
10. N, V Blacken N 58,56,40 O 18,05,14
12. V, S, O Örngrund N 58,53,85 O 18,01,40
13. V, N Stora Mysingeholm N 59,00,16 O 18,15,65
14. V, N, O Fläsklösan N 59,00,65 O 18,17,73
15. Mål enligt skiss