Schema för bokning finns nu på SBU-registret.

Trots knappt påbörjade semestrar börjar det bli dags att tänka på bokning av torrsättning 2011 och sjösättning 2012.