Har du fått en felaktig påminnelseavi?

Bäste båtklubbsmedlem,
Många klubbar anslutna till SBU använder det administrativa systemet BAS för sin medlemsadministration,
Nu har det uppstått ett fel som har ställt till en väldig oreda. Då en av medlemsklubbarna med e-post distribuerade påminnelseavier till sina medlemmar fick detta till följd att en mängd helt felaktiga påminnelser distribuerades till andra båtklubbar och deras medlemmar.
Vi är mycket ledsna för de bekymmer detta orsakat dig och din båtklubb. Vi täpper naturligtvis omgående till detta hål och ber om ursäkt för de bekymmer vi orsakat dig!
Vänliga hälsningar
Svenska Båtunionen

Inge Bramer, styrelse- och AU-ledamot