Två höstkvällar om båt-el

  

DEL 1 Torsdag 10 november

Många svenska fritidsbåtar har en historia från 70- och 80-talen, några få ännu längre.
Elsystemen i så pass gamla båtar kan vara en dödsfälla. I bästa fall är det enda problemet att strömmen inte räcker till. Två kvällar under hösten ägnas åt det här. Magnus Sterky, som skrivit bäcker och artiklar i ämnet, inleder och ger hemläxa till deltagarna att kartlägga sina elsystem som skall förnyas. Sen får deltagarna några veckor på sig att göra detta innan kväll 2.

DEL 2 Torsdag den 1 december

Nu träffas vi igen för att gå igenom vad deltagarna har ritat ihop och diskutera förslag till ombyggnader.
Det är inget tvång att vara med på bägge kvällarna, men mycket talar för att det blir mest givande så.

Anmälan till Patrik på

 Presentation av Civ. Ing. Magnus Sterky
Har varit verksam inom el- och processautomation. Ledamot av SXK:s tekniska
nämnd. Ledamot för SSD (SXK, SSF, SBU) inom standardarbetet för fritidsbåtar
inom SIS.  Författare till boken ”Elsystem för båtar”. Och medlem i TBS
förstås. (Du kan läsa mer på Magnus hemsida Båtteknik)