Vad heter våra hus?

Det har blivit missförstånd och förvirring angående vad vi kallar husen vid våra anläggningar. För att reda ut och förenkla kallar vi nu huset vid Storängsvarvet för Klubbstugan. Det är den vi kan boka till träffar av olika slag. Maila bara så läggs bokningen in under På gång.
Vid Vissvass har vi dels det gamla huset som vi nu kommer att kalla för Torpet och Ladan där vi brukar ha våra fester.