Vad ska man kontrollera på sin båt?

Egenkontroll broschyr-2 rev
I denna checklista får du handfasta råd vad du bör gå igenom på din båt vad gäller:
Skrov och däck
Motor
Bränslesystem
El-system
Styr- och reglagesystem
Brandsläckare
Gasol
mm