Nya stölder i Åva

Följande info fick vi från våra grannar i Åva:
Nu har det hänt igen, det som ingen vill ska hända! Två jättehål i staketet och motorer borta!
En snabbinventering har visat att fem nyare utombordsmotorer har stulits och företrädesvis från aluminiumbåtar.
Som förra året har en gummibåt nyttjats för motortransporten till hålet i staketet.
Vaktchef Richard Nirling kommer att ringa de som vi för stunden vet har drabbats.
Huruvida någon annan fått påhälsning i sin båt vet vi inte. Vänligen gör en egenkontroll om möjligt.
Fem motorer är ett bra kap, men behöver inte vara slutet utan kanske början på en drive.
Minns att polisen förra året tipsade om att göra motorerna mindre stöldbegärliga genom att ta hem motorkåpan eller ta bort väsentliga delar.
Även övriga båtar bör tömmas på stöldbegärlig och exklusiv utrustning.
Beklagar detta trista mejl vilket aktualiserar behovet av ett förfinat bevakningssystem. Tillsammans måste vi hitta olika alternativa och konstruktiva lösningar för att bryta den här trista utvecklingen. Vi kan inte, trots avskildheten och enkelriktad väg, stävja oss mot den mörka sidan av samhällets utveckling.
Hälsar styrelsen
Åva Båtsällskap
Curt Selestam, sekreterare