Sommarnatt inställt

På grund av för få anmälningar har vi beslutat att ställa in Sommarnatt tävlingen i helgen.
Segelkommittén