TBS-serien och klubbmästerskap 2013

Prisutdelning sker vid höstmötet den 28 november. Se resultat från respektive tävling.