Mastkranskurs

Den 22/4 kommer vi att ha en påmastnings- och mastkranskurs under ledning av Göran Lindgren och Niklas Isakzon.
Platsen är i klubbstugan och vid mastkran. Antal deltagare är maximerat till 10 st och anmälan görs i schema på Båtunionen.
Eventuella frågor besvaras av Niklas på tel. 070-7148817. Vi kan tänka oss att ha ytterligare någon kurs om det behövs, kontakta gärna Niklas om detta.