Nockebybron och Tappströmsbron stängda 8 juni

Hej !
 
På begäran av Västerortspolisen i Stockholm kommer Trafikverket inte att utföra broöppningar på Nockebybron och Tappströmsbron söndagen den 8 juni mellan kl 09.00 – 12.00 på grund av kungadop.
Västerortspolisen har önskemål om att båda broarna är i vägtrafikläge under denna tid då kungafamiljen m fl transporteras från Drottningholms slott till Slottskyrkan på Drottningholm.
Trafikverket har för avsikt att följa detta önskemål.
 
Detta innebär att båtar med segelfri höjd högre än 12,5 m resp. 6,0 m inte kan passera under Nockebybron resp. Tappströmsbron under aktuell tidpunkt.
 
Information kommer att läggas ut på Ufs samt kungöras via radio.
Hoppas att ni kan föra vidare denna information till berörda inom eran båtklubb, men även till andra närliggande båtklubbar som jag inte har några kontaktuppgifter till.
 
Med vänliga hälsningar
Joachim Jacobsson 
Projektledare
Byggnadsverk
 
172 90 Sundbyberg
Telefon: 0771-921 921