Rensa bryggorna från linor mm

Sommaren är slut och båtarna på land – men många tampar hänger kvar på bryggorna.

Hjälp oss att rädda bryggor och Y-bommar. Kvarsittande tampar förstörs över vintern och de som hänger ner i vattnet fryser fast i isen och på våren hjälper de isen att dra sönder både bryggor som Y-bommar.
Hjälp oss och dig själv
Tag bort dina kvarsittande tampar från bryggor och Y-bommar så snart som möjligt.
Du kan åter montera dem i april 2015.
Ett stort tack från Hamn- och bryggsektionen.
Kjell Fridlund TBS Hamnkapten