Lär dig mer om el i båten

Elkurs med Magnus Sterky
Båtel är viktigt och vår medlem Magnus Sterky (som har givit ut böcker i ämnet båtel) inbjuder härmed till 2 kvällar i ämnet (December och januari).
Elkväll 1: Allmänt om el i båten. Fallet med den åsksänkta segelbåten i Saltsjöbaden samt den vid Kudoxa har undersökts och redovisas. Tag gärna med din båts problematik och elschema för diskussioner.
Elkväll 2:  Allmänt om el i båten. Hur funkar motorns generator ihop med batterier av olika typer? Hur kan man fintrimma detta? (Även bränslecellsgeneratorer omnämnes.) Försöken med förkopprade propellrar i Göteborg. Hur optimerar man sin laddning i båten för att alltid ha så mycket ström som möjligt. Plus annat som deltagarna tar upp.
Bokning för dessa kvällar sker via schema på Båtunionen.
P.S. VHF-kurs kommer att ske i Februari
Med Vänlig Hälsning
Patrik Sjölander