Mjuka bottenfärger

Förbud mot mjuka bottenfärger
På höstmötet beslutades att mjuka bottenfärger ska utfasas till sommaren 2016. Det innebär att senast till sjösättningarna våren 2016 ska alla båtar vara rena från mjuka bottenfärger.
Bakgrund
Motiven till beslutet är flera. För det första miljömässiga, vi bidrar till minskade utsläpp såväl i sjön som på land. För det andra ekonomiska, vi hoppas undvika kravet på spolplattor genom åtgärden. För det tredje, vi smutsar inte ner varandras båtar genom avfärgning på slamkryparnas sling. Vidare kommer inte båtägare med mjuka bottenfärger att kunna använda bottentvätten i Vissvass.
Hur kan vi göra?
Gammal bottenfärg kan antingen blästras, slipas eller skrapas bort. Vi har pratat med ett företag som heter BlästerKungen om att samordna blästring av båtar för dig som så önskar. Han kan blästra båten där den står vinterförvarad om han får täcka själv.
En lista finns på Båtunionen för dig som redan nu vill blästra din båt, listan är ej avsedd för tidsbokning utan är en intresseanmälan. BlästerKungen vill ha namn, mailadress, mobilnummer, båttyp och längd i fot för att kunna ge ett kostnadsförslag för respektive båt. Listan kommer att vara öppen fram till den sista januari 2015 för blästring under våren. Efter den sista januari skickar vi över listan till BlästerKungen som sedan tar kontakt med respektive båtägare med prisförslag. Ny lista görs därefter för blästring under hösten och vinter 2015 – 2016.
För dig som redan nu vill ta kontakt med BlästerKungen når du honom på www.blasterkungen.se eller mobil 073-545 04 56.
De båtägare som ej vill utnyttja BlästerKungen är givetvis fria att välja blästring via någon annan eller annan metod för rengöring. I samtliga fall gäller att båten skall vara täckt och att en presenning eller liknande täcker marken under båten.
Viktigt
Alla sliprester måste tas om hand av varje båtägare och lämnas till återvinning. Det är inte tillåtet att lämna kvar dessa rester på marken eller i varvets sopcontainrar. Miljö- och hälsa kommer att göra kontroller under våren och båtägare som ej tagit hand om sina sliprester blir ansvarig för sanering av marken.
Du som anlitar annan blästerfirma eller blästrar/slipar/skrapar själv måste se till att andra båtar inte blir nerdammade. Blir kringliggande båtar nersmutsade kommer du själv att få stå för rengöring av dessa båtar.
Varvet har tyvärr inte möjlighet att hålla med plats eller funktionärer för att flytta båtar som ska blästras under vintern eller våren.
Varvsledningen