Årsmöte 2015

Välkomna på årsmöte torsdagen den 26 mars kl 1900 i föreningsgården Kvarnhjulet/lokal ”Nyfors”,
Pluggvägen 6 B (nedersta huset, stora lokalen).