Inför upptagningen av din båt

Alla tampar på respektive bryggplats ska demonteras och tas hem direkt efter det att båten lämnat bryggan inför höst och vinter, senast under oktober. Inga linor ska sitta kvar över vintern.
Jollar i Storängen ska vara märkta med medlemsnummer och namn.
För Vissvass gäller att alla jollar ska märkas med medlemsnummer och namn samt att alla jollar tas hem eller tas upp till ladan över vintern. Det ska vara tomt nere vid stranden, då vi ska röja och göra rent där. I vår får de märkta jollarna tas tillbaka till jollebänkarna igen. Jollar som redan ligger uppe vid ladan ska också märkas och tas om hand. Överblivna jollar skrotas eller skänks bort till andra behövande, efter några år.
Hälsningar
Kjell Fridlund, Hamnkapten