Elkvällar med Magnus Sterky

Plats: Klubbstugan på Storängen.
Tid: 18.00-ca 21.00
Kostnad: 0 kr
Anmälan: Båtunionens hemsida (där allt annat bokas såsom upptagning/arbetsplikt m.m.) Max antal deltagare är 30 st/kväll
Nedan följer en kort presentation av innehållet för dessa 3 kvällar:
3/3  Att skaffa Litiumbatterier mm
Tiden börjar bli mogen för att överväga om nästa batteribyte i båten skall ske till Litiumbatterier. Kvällen ägnas åt att beskriva deras egenskaper, i vilka former de kan köpas, samt behoven av laddnings- och övervakningsutrustning.
17/3 Teknikdiskussioner
Kvällen ägnas åt att ta upp och diskutera tekniska problem och möjligheter av allehanda slag. Förslag till ämnen lämnas i förväg till . Sen får vi se om vi kan hitta bra lösningar.
19/4 Åskkväll
För några år sen sjönk två segelbåtar på grund av åsknedslag i Stockholms Skärgård. Skadorna har studerats av Magnus Sterky, och även undersökningar av åskskador på båtar och filminspelningar av blixtförloppet i ultrarapid visas. Samt förstås diskussioner om åskskydd osv.
Med Vänliga Hälsningar och snart är det sjösättning!
Klubbkommittén via Patrik 0735-261917  och Magnus 070-8974411   hemsida: batteknik.se
_________________________________________________________
Trollbäckens Båtsällskap
Box 2072
13502 TYRESÖ