Information om vägbygget Brakmarsvägen

Om ni kommer med kommer med någon större båttransport bör ni kontakta Anders Bergqvist på Svevia Tel 070-6332085 innan transport sker.
Informationen för vecka 12. Tyresö kommun uppdaterar länken nedan varje fredag.
Kör försiktigt och visa hänsyn! Vid Kurvan på Brakmarsvägen strax före Fatburen kommer bredden på vägen inte göra det möjligt för möte, bilister från Rakstahållet ska lämna företräde. Fungerar det inte, så sätter vi upp trafiksignaler. Vi kommer bredda vägen under veckan.
Brakmarsvägen
I närheten av Holländartorp fraktar vi bort stubbar och vegetation, samt sprängning det blir lite väntetider. Vi har flaggvakter vid sprängtillfällena. På Brakmarsvägen från kiosken och ner mot Bergholm spränger vi inte för tillfället.
Viktigt är att alla tar det lugnt förbi arbetsplatsen både för vår och er säkerhet.
Solbergavägen
Solbergavägen är nu öppen för trafik.
Solbergalänken
Vi schaktar och spränger för vatten och avlopp och det kommer vara begränsad framkomlighet.
Vallvägen
Vi spontar för ledningsgraven och pumpstationen där kan det också bli lite besvärligt att ta sig fram men vi bygger transportväg längs den vägen så det ska fungera så bra som möjligt. Vidare bygger vi cykel- och gångvägen fram till kraftstationen. Vi schaktar och spränger för vatten och avlopp och det kommer vara begränsad framkomlighet.
Vi har påbörjat arbeten med sjöledningarna i Fatburen och Uddbyviken