Jollar i Vissvass

Jollar i Vissvass
Just nu har vi ett stort antal omärkta och ej återlagda jollar uppe vid ladan.
Vad gör vi med dem? I år får de ligga på de gamla jollebänkarna, som ska rivas till nästa år.
Vi ber nu alla medlemmar att omgående ta hand om sina jollar och lägga dem synligt märkta med medlemsnummer och namn samt båtplatsnummer nere på jollebänkarna.
De som inte gör det riskerar att bli av med sin jolle via TBS försorg – då TBS har avtal med Tyresö kommun att uppläggning av båtar inte får ske inom vår arrenderade del av fastigheten i Vissvass. Området ska städas.
Nästa år får jollarna inte ligga på jollebänkarna, utan ska ligga på den längsgående bryggan mellan brygga 1-2 och 3 enligt senare anvisning.
Frågor – kontakta hamnkapten.
Kjell Fridlund – 073-3122550