Seglingssektionen söker Sponsorpriser

TBS Seglingsektion anordnar klubbens tävling Kräftköret 20 Augusti samt årets höjdpunkt Åland Race den 22-24 September vilket också är klubbmästerskap. 
Till dessa tävlingar behöver vi nyttopriser som vi har på prisbordet och vi ser gärna att medlemmar som har egna företag eller andra möjligheter att bidra till prisbordet. För de som önskar sin sponsorlogo i program och TBS hemsida så lägger vi upp det medan andra kanske har möjlighet att fråga på sina arbetsplatser för ett bidrag till dessa klubbseglingar. 
Det vi söker är i princip allt som relaterar till sjöliv, uteliv, kök&hem men allt är av intresse. 
Bidrag mottages tacksam av seglingssektionen genom Leif Johansson, tel 070-7931703 eller e-mail  som även kan hämta hos er om det är att föredra. Kontakta honom om du har möjlighet att bidraga. 
Åland Race är en stor tävling med ca 30 båtar och i år är det 30-års jubilieum, så det skall bli lite extra. Självfallet vill vi att så många som möjligt från TBS deltar i dessa tävlingar ( se hemsidan eller info vid bryggorna)
Kräftköret är en enklare familjetävling för klubbens medlemmar  där vi även välkomnar motorbåtsägare att delta på kvällsaktiviteterna 
Stort tack på förhand !