Carinas forskningsresor till Arktis

Här är lite mer länkar till det intressanta föredrag som Carina Johansson höll på vårt höstmöte.
Mer om expeditionerna och Arktis/Antarktis:
Polarforskningssekretariatet;
http://polar.se/
Karta över Arktis (IBCAO), tillgänglig att ladda ned;
http://www.gebco.net/data_and_products/printable_maps/ibcao_map/
Odens position och iskoncentration;
http://oden.geo.su.se/map/
Carinas blogg från Arctic Ocean 2016;
http://www.geo.su.se/index.php/expedition-logs/1573-arctic-ocean-2016
Mycket finns att se på Youtube, t ex en ny film om SWERUS-expeditionen från Stockholms universitet;
https://www.youtube.com/watch?v=qJ2Ua-M3v2A
För fler filmer sök efter “SWERUS” och “Arctic Ocean 2016”.
Forskningsingeniör Carina Johansson
Research engineer
Department of Geological Sciences
Stockholm University