En vädjan till alla medlemmar i TBS

En vädjan till alla medlemmar i Trollbäckens Båtsällskap
Hela vår verksamhet bygger på ett gemensamt ideellt engagemang.
I medlemskapet ingår skyldigheten för de som har båtplats att hjälpa till med minst med 10 timmar arbetsplikt per år.
Våra funktionärer arbetar ideellt frivilligt mellan ca 30 till 800 timmar per år.
Men det räcket inte – vi behöver emellanåt mer och professionell hjälp!
Det handlar om kompetent hjälp inom samtliga kunskapsområden – givetvis alla typer av hantverk, organisation, administration, juridik, teknik, naturvetenskap osv.
Men nu behöver vi få reda på vad ni har för kompetens i vardagslivet eller vad ni kan hjälp till med inom föreningen. Vi behöver ert svar snarast.
Vad har ni för yrkeskunskap eller annan kunskap och kompetens som ni kan hjälpa TBS med via er arbetsplikt eller gärna som funktionär. Vi har aktuella behov, och vi hör av oss snarast efter ert svar:
Svara till .
Glöm inte att ange medlemsnummer och namn och vad ni kan hjälpa föreningen med.