Krav på godkända bottenfärger

Förbud mot mjuka bottenfärger
På höstmötet 2015 beslutades att mjuka/blödande bottenfärger inte är godkända att använda inom TBS. Det innebär att senast till sjösättningarna våren 2016 skulle alla båtar vara rena från blödande bottenfärger.
Bakgrund Motiven till beslutet är flera. För det första miljömässiga, vi bidrar till minskade utsläpp såväl i sjön som på land. För det andra ekonomiska, vi hoppas undvika kravet på spolplattor genom åtgärden. För det tredje, vi smutsar inte ner varandras båtar genom avfärgning på slamkryparnas sling. Vidare kommer inte båtägare med mjuka bottenfärger att kunna använda bottentvätten i Vissvass.
Viktigt TBS är skyldig att redovisa till SMOHF hur utfasningen av miljöfarliga bottenfärger avancerar. För kunna följa upp utfasningen har vi skapat två schema i Båtunionen ”Uppgift om bottenfärg 2016” och ”Uppgift om bottenfärg 2017”, Logga in på båtunionen och ange vad ni hade för bottenfärg 2016 och vilken färg ni kommer att måla med 2017.
Hårda båtbottenfärger som är godkända av KEMI och TBS för användning inom klubben.
godkända bottenfärger

För mer information läs gärna på
http://www.kemi.se/hitta-direkt/bekampningsmedel/biocidprodukter/vanliga-typer-av-biocidprodukter/batbottenfarger–om-du-maste-mala
och
http://www.smohf.se/Verksamheten/Exempel/Batbottenfarger/