P-förbud i Vissvass

NCC kommer via Tyresö kommun att dika ut mellan skogen och stora parkeringen i Vissvass, samt utmed Vissvassvägen in mot vändplan och lägga upp jordmassorna på gräsplanen mellan brygga 1 – 2 bakom toaletterna under vecka 30. 
 
Därför ber vi medlemmarna att respektera ett parkeringsförbud på parkeringen just mot skogen, samt på Vissvassvägen och vid toaletterna under perioden 22 juli t.o.m. 6 augusti 2017. 
 
/   Kjell Fridlund – TBS Hamnkapten