Upptagning och sjösättning

Fyll i schema för upptagning och sjösättning mellan den 25 juli och den 30 augusti 2017.
Du måste anmäla dig på schema på Båtunionens hemsida för torrsättning.