Varning havstulpaner

 
Hejsan!
 
Nu har havstulpanerna börjat komma längs kusterna.
Nu går vi ut med en varning för Gotland, Kalmar, Blekinge och Skånes Län. Vi har även havstulpansettling på Åland
Lokala skillnader kan förekomma. Om du vill se hur det ser ut där du har din båt gå in på http://batmiljo.se/hitta-karta/
Och klicka i mätplattor. Då kan du se vart din närmaste observationsplats finns.
 
Åtgärder vid varning
Det bästa är att vidta någon slags åtgärd inom 1-2 veckor. Detta för att havstulpanen ska vara lätt att få bort. Det finns olika metoder för att hålla båtbotten ren så som tvätta för hand, borsttvätt eller högtryckstvätt.
 
För mer information gå in på www.båtmiljö.se här kan du läsa mer om havstulpanvarningen och de olika metoderna för att hålla båtbotten ren.
 
Med vänlig hälsning
Anna Ehn
Miljöhandläggare/Projektledare
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Adress: Box 7669, 103 94 Stockholm
Mail: anna.ehn@skargardsstiftelsen.se 
 www.skargardsstiftelsen.se