Klubbholme på Härsö

Klubbholme på Härsö för TBS-medlemmar
TBS styrelse har efter medlemsenkät, beslutat att tacka ja till en förfrågan från Nacka förenade båtklubbar om intresse att medverka i driften av klubbholmen på Härsö, söder om Napoleonviken inom Tyresö kommuns gränser. Hamnen ligger vackert och välskyddad för alla syd- och ostvindar och är enkelt utrustad.
Erbjudandet ger våra medlemmar möjlighet att utnyttja hamnen fullt ut samtidigt som vi tar på oss en del arbetsuppgifter och en mindre kostnad. Samarbetet ska gälla i en prövotid av två år. Vi kommer att återkomma med kontaktperson och mer detaljer, men vi är välkomna att ligga där redan nu. Se även www.nfbk.se för information om Härsö.