TBS nyhetsbrev

TBS Styrelse har beslutat att fortlöpande informera medlemmarna om viktigare beslut och
arbetsuppgifter som styrelsen fokuserar på för att sköta den löpande driften och utveckla
TBS. Här kan du läsa Nyhetsbrevet för juni 18.