Orientering om havskappseglingen ÅF Offshore Race 2018

Orientering om havskappseglingen ÅF Offshore Race 2018
KSSS arrangerar 28 juni – 1 juli 2015 tävlingen ÅF Offshore Race i farvattnen Stockholms hamn, Stockholms skärgård, Sandhamn och runt Gotland. Omkring 10.30 Söndag 1 juli startar omkring 260 båtar i en havskappsegling inne i Stockholm för att gå ut genom Stockholms skärgård och via Kanholmsfjärden gå ut på öppet hav vid Sandhamn under söndag eftermiddag/kväll 1 juli. Vi seglar därefter medsols kring Gotland. Båtarna beräknas vara åter Sandhamn tisdag 3 juli – onsdag 4 juli.
Ett länsstyrelsebeslut reglerar en avlysning av vattnet kring Skeppsholmen och Kastellholmen ut till Fjäderholmarna och området kommer avlysas med stöd av Sjöpolisen, Kustbevakningen, VTS, Stockholms Hamnar och Sjöfartsverket i samförstånd med berörda rederier.
Söndag den 1 juli mellan kl.10:30 – 15:00 är avlysningen aktiv och passage från Mälaren ut i Saltsjön är inte möjlig. Stora hinder kommer föreligga för all båttrafik under perioden. OBS att avlysningen även gäller båtar med kommersiella tillstånd (tex. charter), endast tidtabellsbunden trafik är tillåten.
Vi ber vänligen att ni informerar era medlemmar och om möjligt sprider denna information vidare till de ni kan anta blir berörda.
Vi vill samtidigt tacka för gott samarbete.
/Tävlingsledningen KSSS
KSSS Race Control telefon: 073-592 74 89 (24H)
Vid eventuella frågor eller motsv, kontakta i första hand säkerhetsansvarig Thomas Frimanson 0708-93 91 56.
Information med karta
ORIENTERING till Båtklubbar och berörda gällande ÅF Offshore Race 2018 (1)