Inbjudan till ÅLAND Offshore RACE

Trollbäckens Båtsällskaps Inbjudningssegling
ÅLAND Offshore RACE den 20 – 22 september 2018
SRS-tävling för kölbåtar med jaktstart