Samråd om småbåtshamnen i Vissvass

Trollbäckens Båtsällskap inbjuder härmed närliggande fastighetsägare till fastighet Vissvass 1:6, Tyresö kommun, till samråd enligt Miljöbalken kap 6 för tillstånd för vattenverksamhet gällande småbåtshamnen i Vissvass.  
Ett samrådsmöte hålls i Ladan vid Vissvass småbåtshamn den 17 juni 2019 kl. 18.00.  Mer info i bifogade pdf.

TBS_samråd_följebrev närliggande

Samrådsunderlag TBS_190514