Handlingsprogram, TBS höstmöte 2021

Här kan du läsa styrelsens förslag till Handlingsprogram och ekonomi för 2022 samt instruktioner för dig som vill delta via Zoom.

Välkomna den 23 november kl 19, Tyresö Bygdegård.