Bli medlem

Intresseanmälan för sommar- och vinterplats hos TBS

Kö för sommarplats vid brygga
Vi har en mindre hamn vid varvet i Storängen med cirka 60 båtplatser. Vid Ängsudden i Vissvass har vi plats för cirka 275 båtar.
För att erhålla sommarplats gäller dels kötiden, dels att den köande medlemmen har en båt som passar till den lediga platsen, såväl till bredd som längd och djup, detta beroende på att samtliga platser är försedda med Y-bommar. Det är således viktigt att köande medlem är uppdaterad i vårt register med korrekta båtdata.

Kö för vinterplats
På varvet i Storängen har vi plats för cirka 340 båtar.
Vinterplats erbjuds under maj till medlemmar som har sommarplats och därefter går erbjudande per e-post till de som legat på varvet senaste vintern. I augusti skickas erbjudande per e-post om resterande platser till medlemmar i kön.

TBS kölista 2017-03-03

Båtstorlek mm
Här kan du läsa mer om vad som gäller båt, mast och vagga

Medlemskap
Medlemskap i TBS är en förutsättning för att stå i kö till sommar- eller vinterplats. Medlem blir du genom att fylla i och skicka in formuläret nedan. Medlemsavgiften är 250 kr/år och köavgiften 200 kr/år, dessa avgifter faktureras och skickas som separat  e-post och ska vara betald senast på förfallodagen. Din köplats blir aktiv först när fakturan är betald.

Klicka här för att komma till medlemsansökningen.

Villkor för TBS kömedlemmar

• Ansökningsformuläret ska vara ifyllt och inskickat via www.trbs.se.
• Medlemsavgift ska vara betald.
• Kömedlem måste anmäla intresse för vinter- alt. sommarplast för kommande säsong. Anmälningstid för sommarplats (hamnkapten@trbs.se) senast under februari och för vinterplats (torrsjo@trbs.se) senast under augusti. Medlemmar som inte hör av sig har kvar sin plats i kön, men TBS räknar med att behov av plats inte finns under kommande säsong.
• Medlem ansvarar själv för ev. ändring av sina kontaktuppgifter, som e-post och telefonnummer, genom att anmäla detta till tbsregister@trbs.se.
• Medlem ska ha tagit del av regler för sommarhamn/vintervarv,  samt arbetsplikt.
• Begränsningar för båtar som TBS hanterar är max 10 ton, max bredd 4,4 m och max djup 2,35 m
• I och med medlemskapet godkänner medlemmen att dennes uppgifter publiceras på Båtunionens hemsida och att TBS ska kunna skicka fakturor mm till den e-postadress medlemmen har uppgett.

Seglarskola för barn

För att anmäla sig till TBS:s seglarskola läs mer här.

Frågor
Har du några ytterligare frågor går det bra att skicka ett e-post till tbsregister@trbs.se

Välkommen som medlem till TBS!

Trollbäckens båtsällskap  |  Box 2072  |  135 02 Tyresö
Logga in