TBS nyhetsbrev

TBS Styrelse har beslutat att fortlöpande informera medlemmarna om viktigare beslut och arbetsuppgifter som styrelsen fokuserar på för att sköta den löpande driften och utveckla TBS. Vi kommer utveckla formerna för detta över tid, men vi vill att det viktigaste är att vi alla medlemmar får en insikt i det löpande arbetet som utförs inom klubben.

TBS nyhetsbrev juni 2018

Trollbäckens båtsällskap  |  Box 2072  |  135 02 Tyresö
Logga in