TBS nyhetsbrev

29 april 2019

Aktuellt från Hamnkapten, om bryggor, el och markjobb 

Jobben med bryggorna är i stort sätt klara, vissa justeringar kan förkomma men inga flyttningar av båtar skall utföras.

Elen på bryggorna i Vissvass är inkopplade men vi har inte full kapacitet ännu beroende på att Vattenfall inte dragit in den nya matningen. Vi uppmanar till att använda elen med försiktighet och inte använda el-varmvattenberedare eller el-värmare för att inte överbelasta systemet. Inga anslutna kablar skall lämnas kvar när man lämnar hamnen om det inte överenskommits med bryggbas, vakt eller hamnkapten.

Vi har nya elanslutningar som är av CEE-standard blå enfas. Endast kablar anpassade för utomhusbruk får kopplas in mellan eluttag och båt. Mer info angående elen kommer löpande.

Vi kommer även dyka och besiktiga på bryggförtöjningar löpande under maj. Där har vi lite nya idéer för att minska dyktiderna genom att använda UV-kameror.

Det finns även en trädgårdsgrupp som har hand om våra gräsmattor och planteringar så att vi har snyggt och fint på våra parkområden i Vissvass och Storängen. Är du intresserad att ingå i den gruppen hör av dig till hamnkapten@trbs.se.

Vildsvinen har varit framme i Vissvass och stökat till det och nu återställer vi det och försöker med hjälp av viltvårdare i Tyresö Kommun få bukt med det. Vaktgången kommer att hålla vildsvinen borta när den börjar i helgen.

Gunnar Klintarp, hamnkapten

Trollbäckens båtsällskap  |  Box 2072  |  135 02 Tyresö
Logga in