Funktionärer

Hamnkapten
Bryggbasar
Varvskommittén
Varvsfunktionärer
Informationskommittén
Registerförare
Seglingskommittén
Motorbåtskommittén/Klubbmästare
Ungdomskommittén
Torr- och sjösättning
Valberedning

HAMNKAPTEN
Ansvarar för hamn- och bryggors utveckling och underhåll samt bryggplatsfördelning för medlemmarna och vakttjänstens planering.

Hamnkapten
Gunnar Klintarp
070-355 12 75
hamnkapten@trbs.se

Vaktchef
Ansvarar för fördelning av vakter och vaktsystemets efterlevnad.
Tomas Ivö, 070 – 523 80 06
vakt@trbs.se

BRYGGBASAR
Bryggbasens uppgift är att underhålla sin brygga.

Ansvarar för brygga 1 i Vissvass
Mikael Haraldsson, 070-8759171
Ansvarar för brygga 2 i Vissvass
Bengt Gingsjö, 070-6155195
Ansvarar för brygga 3 och 5 i Vissvass
Reijo Kujala, 070-8691274
Ansvarar för brygga 4 i Vissvass
Robert Arnald, 070-765 65 07
Bryggbas för Storängshamnen
Knut Andersson, 073-4101333
Bojbåten
Bengt Karlsson, 070-6552456
Karl Erik Ekholm, 070-7250695

Elansvarig
Åke Gustafsson, 070-830 14 55
Tomas Brommund 070-300 66 28

      

VARVSSEKTIONEN
Planerar alla arbeten på varvet, anskaffar fasta och rörliga varvsanordningar inom ramen för styrelsens beslut. Tar vård om fasta anläggningar, maskiner och verktyg. Utbildar funktionärer för varvsverksamheten.     

 

Varvschef
Rolf Elwin
070-692 49 56
varvschef@trbs.se

 

Stefan-Hermanson

Maskinansvarig
Stefan Hermansson 
073-633 51 09
maskin@trbs.se

VARVSFUNKTIONÄRER
Ett trettiotal medlemmar deltar som varvsfunktionärer. De finns på varvet för olika aktiviteter varje onsdagskväll från mitten av augusti till midsommar med uppehåll över jul.

INFORMATIONSSEKTIONEN
Ansvarar för hemsidan.

Samordningsansvarig i styrelsen
Johan Lindström
072-521 76 27
tbsregister@trbs.se

Webb
Inger Klasson
information@trbs.se

Erik Mini Jönsson
webmaster@trbs.se

REGISTERANSVARIG
TBS har byggt upp ett administrativt system på Båtunionen.se. Här finns uppgifter om medlemmarna, bryggor, tider för sjösättning och upptagning, vakter och mycket mer. Detta register ligger även till grund för vår ekonomihantering.


Johan Lindström
072-521 76 27
tbsregister@trbs.se

Bo Rydberg

073-416 23 97

Nycklar@trbs.se

SEGLINGSSEKTIONEN
Genomför kurser, sammankomster och andra arrangemang för att stimulera intresset för gemensamma aktiviteter bland segelbåtsägarna. Utser ombud till distriktsförbundsmöten och seglingsnämnd. Arrangerar kappseglingar.

 

Sektionsledare, segling

Per Englund, 076-569 67 18
segling@trbs.se

Olle Lindström, 070-821 28 86
Conny Sparrwardt, 070-601 31 18
Göran Ricking,
Jari Niemi, 076-212 97 87

UNGDOMSSEKTIONEN
Ansvarar för TBS seglarskola för barn och ungdom

Katharina Sparrwardt
070-924 53 42
ungdom@trbs.se

Katharina Sparrwardt
Conny Sparrwardt
Magnus Montgomery
Wille Sunesson
Jesper Kujala
Bo Wergedal
Martin Völker
Johan von Matern
Maria Sunesson Waldow

TORR- OCH SJÖSÄTTNING
Ansvarar för planering av torr- och sjösättningar samt vinterplatskön

Rolf Elwin

Jörgen Engberg
Bo Rydberg

torrsjo@trbs.se

VALBEREDNING

Sammankallande

Göran Lindgren, 070-676 95 61

Per Englund, 076-569 67 18

Micke Eriksson, 070-759 01 86

 
Trollbäckens båtsällskap  |  Box 2072  |  135 02 Tyresö
Logga in