2010 – Arbetet med bojbåten

Blästring och målning av bojbåten – 5 september

Vad göms här måntro…

 

Här slipas det

Här slipas det mer

Här skär vi ut två hål i båten för evakuering av smuts och dyl

Målning

Mer målning

Vi måste även ha rast

Arbetet leddes av Bengt Karlsson (bojbåtsansvarig)
Alla som var med och arbetade utförde ett mycket gott arbete.

(Fotograf: Tommy Eklöf)

Transport av bojbåten in i hangaren – 15 september


Lasse T kör klubbens toppmoderna mobilkran från
1961 och lyfter proffsigt bojbåten upp i slamkrypare
3 för transport till hangaren.

 
Varvsbasarna Stefan och Mats diskuterar hur
transporten av bojbåten in i hangaren ska lösas

 
Lasse J blir så här glad när han blir fotograferad
av Informationskommitténs utsände fotograf


Roffe E kör slammisen med van hand med glada
tillrop från resten av funkisgänget


Förberedelser för att rulla in bojbåten i hangaren
görs med utlägg av plywoodskivor.


Bojbåtens nye befälhavare – Bengt K – håller koll
när mobilkranen ska lyfta av bojbåten från slamkryparen


Tranporthjul passas in under aktern


I skymningen kopplas lyftslingen loss


Vajerslingen i fören sätts fast i bojbåtens pollare
som sedan lyfts med klubbens baklastare


Det är knappt bojbåten kommer in i hangaren


En hyperkoncentrerad Tommy E manövrerar in
bojbåten på plats genom portarna


Nu är hon på plats och en nöjd befälhavare tackar
för hjälpen

(Fotograf: Bo Lindgren)

Trollbäckens båtsällskap  |  Box 2072  |  135 02 Tyresö
Logga in