2011 – Båttvätten

Förlängning av brygga 1 för placering av båttvätt

Vi hittade gamla bojflotten som en dela av brygga 1

Rivning innan uppbyggnad

Stökigt blir av all rivning

Uppgrävt och igenlagt för el till båttvätten

markarbete utfört

Nyplanerat efter eldragning

Nu är T-delen av bryggan på plats

“Fören” av båtvätten har kommit ner till Vissvass

Fören framifrån

Omlastning av tvättdelen från släp till bil vid Uddby kiosk

Omlastning av långsidorna

Tvätten under omlastning

Yttre del brygga 1

Sjösättning av tvättaggregatet

Borstarna på väg mot vattnet

Ytterligare ett steg närmare

Nu är det inte långt kvar till sammanfogning

Sakta men säkert

Vändning åt rätt håll

Svårt att komma förbi en bryggförankringen som finns under tvättpontonerna

Justering av pontonens läge i vattnet

Om vi hade haft lite mer vatten i havet

Provisorisk upphängning för att göra omtag


Allt sitter på rätt ställe och hela tvätten dras ut på lite djupare vatten

Tillfällig förtöjning

Paus

Montörerna tar matrast

Hela tvätten i vattnet

Hit skall den

Trollbäckens båtsällskap  |  Box 2072  |  135 02 Tyresö
Logga in