2011 – Årsmötet

Kalle Ekholm, Kalle Thelberg, Lennart Hammar, Reijo Kujala, Rolf Strömer,
Mats Selvad, Bosse Sjöstrand och Lasse Thimberg (ej närvarande) blev utsedda
till hedersmedlemmar på årsmötet 2011.

Mötesordförande blev traditionsenligt Claes Löfgren
som också sedan tidigare är hedersmedlem.

Ett fullsatt årsmöte ägde rum i föreningsgården Kvarnhjulet.

TBS ordförande Björn Andersson konfererar med
mötesordförande Claes under rasten.

Roy Gripsborn presenterade samtliga utsedda
hedersmedlemmar medan ordförande Björn Andersson
överräckte blommor till var och en.

Den yngste hedersmedlemmen Mats Selvad får
applåder för sitt idoga arbete med snöröjning som
måste vara en av Stockholms bäst skötta.

En glad Lennart Hammar berättar för mötet vad
det innebär att vara hedersmedlem.

Både gamla och nya hedersmedlemmar tvingas upp
på scenen för fotografering.

De nyblivna hedersmedlemmarna ser så här nöjda ut!

Trollbäckens båtsällskap  |  Box 2072  |  135 02 Tyresö
Logga in