HISTORIA

Vår hedersmedlem, Gunnar Berndtson ska här berätta lite om klubbens historia och  vår verksamhet som den ser ut idag.

Hur det började.
Vi börjar år 1970. Då träffades några trollbäckensbor för att “prata båt” och för att se om man kunde ordna med brygga för sina båtar. Det var Allan Eriksson, Lennart Nilsson, Stig Dahlqvist, Göran Fredriksson, Gunnar Sjöstedt, Harry Selvad och några till.

De kom i kontakt med Kaleb Kahlström som ägde en del strandmark vid Uddbyviken. Kaleb var villig att hyra ut en bit mark i anslutning till TBK, Tyresö Båtklubb, och så bildade man då Trollbäckens Båtsällskap, TBS.
Ordförande blev Allan Eriksson, som driver elaffären vid Vendelsövägen och Gunnar Sjöstedt, cykelhandlare på Fågelvägen blev sekreterare och Göran Fredriksson kassör.

Läs mer om historien kring:

Trollbäckens båtsällskap  |  Box 2072  |  135 02 Tyresö
Logga in