Ängsudden Vissvass

TBS historia…

Tyresö kommun hade en kommunal båtbrygga vid Ängsudden i Vissvass. Den borgerliga kommunledningen tyckte inte att det var en kommunal uppgift att driva båtverksamhet och ville därför lägga ut hamnen på en klubb. Budet gick först till TBK som dock tackade nej. De hade en väl fungerande anläggning i Uddbyviken. Då gick budet till TBS. Frågan väckte en omfattande diskussion och två läger bildades. Det ena lägret ville behålla den lilla klubben och den lilla hamnen medan den andra såg möjligheter i en expansion. Resultatet blev att man behöll den lilla hamnen men åtog sig att ta över i Vissvass. Namnet Vissvass lär komma från hvitvass. Den grunda viken är helt fylld av vass som på höst-vinter lyser vit. Det finns en gammal välbevarad by inom området, nu mest bebodd av sommarboende men även av åretruntboende.

Ängsudden var ett litet hemman som senast beboddes av Emma Blomqvist. Hon hade ett par kor och en häst och levde på sitt lilla jordbruk och lite fiske men var dessutom kocka åt de flottare som höll till i Vissvass. Man avverkade skog och timret kördes ned till stranden. Det “sjösattes” på en liten spårvagn, ett slags slip och buntades i sjön för att sedan bogseras till sågverk på annat håll. Ännu när vi tog över låg rälsen kvar liksom några gamla vagnar.

Byn har gamla anor Längs den gamla vägen som ringlar sig fram genom landskapet, körde spannmålsforor. Det var rysk spannmål som lossades från skutor på fjärden. Man spillde lite säd och med den ogräsfrö efter vägen. Därför kan man nu finna sällsynta växter i dikesrenen. Som bilväg sattes vägen i ordning först i början av 1960-talet. Dessförinnan fick man köra över Åva-Dalarövägen om man skulle till Stockholm eller Tyresö. Emma flyttade från Ängsudden i början av 1970-talet då kommunen löste in gården.

Området är mycket vackert och ligger inom Tyresta naturreservat, nära nationalparken. Därför har man stora förväntningar och krav på oss från parkförvaltningens sida men vi har de bästa relationer. Vår skogsvårdare Gösta Källin har fått många lovord för sitt sätt att vårda markerna inom och runt vårt arrenderade område.

Fortsättning: Uddbyhamnen blir till

Trollbäckens båtsällskap  |  Box 2072  |  135 02 Tyresö
Logga in