Köp av mark

TBS historia…

Under år 2000 inköptes varvsområdet av Stockholms Stad. Samtidigt utökades området så att vi under hösten/vintern 2000/2001 kunde avveckla Uddbyhamnen som flyttades till nya området. I planerna ingår att bygga ett nytt klubbhus nära bryggan, så fort ekonomin tillåter. Under år 2000 träffades även ett nytt arrendekontrakt med Tyresö kommun om Ängsudden om 20 år. Vi har därmed säkrat sällskapets markbehöv för överskådlig tid.

Fortsättning:  Slamkrypare

Trollbäckens båtsällskap  |  Box 2072  |  135 02 Tyresö
Logga in