Slamkrypare

TBS historia…

Det stod dock klart att sedan de stora investeringarna gjorts och klubbens ekonomi tillät så behövde upptagningssystemet moderniseras, dels för att minska olycksriskerna, men också för att inte kräva så mycket personal. Flera olika alternativ, alltifrån pelarkranar till traktordrivna hydraulvagnar (som TBK gått in för) utvärderades och slutligen fastnade vi för Slamkrypare tillverkade av Tullinge Teknik, konstruerade av ägaren Ingvar Granlid. De hade bara en prototyp färdig så det var lite äventyrligt att ge sig på detta nya system. Den första kostade 250.000 :- och var inte färdigutvecklad men tillverkaren var snabb på att vidta åtgärder för förbättring. Vårt köp var ju en fin referens, Småningom köpte vi ännu en Slamkrypare och dessa har effektiviserat arbetet mycket bra och det behövs idag egentligen bara slamkryparföraren, båtägaren och några man som med gaffellyft på traktor ställer fram vaggan. Under 2001 köpte vi in en ny modernare traktor.

Fortsättning: TBS maskinmuséum

Trollbäckens båtsällskap  |  Box 2072  |  135 02 Tyresö
Logga in