Storängens klubbvarv

TBS historia…

Fortfarande saknade vi en egen uppläggningsplats, ett varv. Vi tog upp förhandling med Stockholms stad som ägde marken bredvid TBK. Här var nu åker med god matjord och marken brukades av lantbrukare Erik Magnusson, kommunalråd i Tyresö. Vi fick arrendera 20.000 m2 och så började utbyggnaden. Göran Berger blev varvchef och Roy Gripsborn byggnadsansvarig. Matjorden gick, till vår stora förvåning, inte att sälja utan vi fick lägga ut tegelfyllning ovanpå den fina matjorden. Det gick åt massor med tegelfylle. Det mesta kom från Blasieholmen där man rev en gammal byggnad.

Området inhägnades med staket. En kaj byggdes vid strandkanten men kort innan vi skulle börja upptagningarna rasade allt i havet ! Marken bar inte och vi fick tänka om. Fast berg hittades först ca 40 meter in mot land. Vi hyrde in en slängskopa och muddrade en bassäng in till denna bergklack och på den byggdes en ny kaj i ett rasande tempo. Allt arbete utfördes i egen regi med hyrd eller lånad utrustning. Nu fick vi en skyddad bassäng som vi sedan haft stor glädje av. Den ger skydd vid upptagning och sjösättning och den ger förtöjningsplatser för båtar under reparation eller i tur för upptagning.

Fortsättning: Loftet

Trollbäckens båtsällskap  |  Box 2072  |  135 02 Tyresö
Logga in