Strandrensning

TBS historia…

1970

Vid Ängsudden störde all vass och då vi kom i kontakt med en strandrensningsfirma med en mirakelmaskin beslöt vi att göra en strandrensning. Vi lyfte upp cirka 25 meter vass som lades på den resterande vassbädden som sedan täcktes med markväv och jord. För att undvika utflytning gjorde en strandskoning av telegrafstolpar. Nu kunde bryggorna förlängas inåt, vilket ju i sig är lite originellt.

Med detta fick vi c.a 24 meters ökad brygglängd på 4 bryggor, vilket gav oss 68 nya båtplatser som erbjöds köande i den kommunala båtkön som vi just tagit över. Bryggorna har bytts ut efter hand. Nynäsbryggorna var av mycket dålig kvalitet och frös sönder. Istället har vi köpt in Rixöbryggor från Bohuslän. Undan för undan har vi bytt ut bojar mot y-bommar. Av rättviseskäl får de som önskar y-bom deponera för inköpspriset men i gengäld återbetalas hela depositionen vid avgång. Bojarna kräver mycket arbete med kontroll och flyttning för att passa aktuella båtar och även isen går hårt åt dessa. Y-bommarna kräver mycket mindre löpande underhåll. Dock måste bryggförankringen förstärkas och det måste vara bojar på nockarna för att hjälpa att stadga upp bryggorna. Alla båtar eller båtägare passar inte heller för y-bom varför det måste finnas bojalternativ.

Fortsättning: Bojbåten Trollet

Trollbäckens båtsällskap  |  Box 2072  |  135 02 Tyresö
Logga in