TBS Maskinmuséum

TBS historia…

Under tiden inköptes en gammal sliten arbetsbod i tre delar. Den monterades samman och placerades på hamnplanen för att utgöra raststuga, verkstad och förråd. Som sådan fungerar den ännu, efter flera ombyggnader. Vidare inköptes en mobilkran. Det var en gammal amerikansk mobilkran som var tillverkad 1942 och enligt uppgift hade varit med vid invasionen i Normandie 1944. Den hade då bara gått 250 timmar. Kranen visade sig mycket användbar men begränsades till mindre båtar. Ett kraftigt spel i framkanten var också användbart. En gammal Fordson Mayor traktor inköptes också och våra vänner i TBK talade om maskinmuséet i TBS. Det var inte utan att vi gav dem rätt.

Första året tog vi upp ett hundratal båtar. De flesta av oss hade varit hyresgäster vintertid hos TBK så de var ju inte så glada över att bli av med sina vinterliggare helt plötsligt, men de fann snart ersättare. På grund av kajraset hann vi inte få en egen mastkran på plats före upptagningarna detta första år och frågade TBK om vi kunde få hyra in oss hos dem – men vägrades detta! Då skulle ju deras medlemmar få stå i kö på grund av oss, sa man och det gick inte an. Nåväl, vi fick hjälp av andra klubbar så det ordnade sig och så småningom återfick vi goda relationer med TBK.

Följande år inköptes fler gamla mobilkranar, en Coles och en Northwest och senare ytterligare en Coles, lite modernare mobilkran. Fler och bättre traktorer kom till, kallade Sluggo och Lisa. Transportvagnar köptes, bl.annat från TBK, och vi hade en omfattande om än ålderstigen maskinpark som krävde mycket folk vid hanteringen och mycket underhåll. En kran på kajen lyfte till vagnar som av traktorer drogs till uppställningsplatsen och där stod ytterligare två kranar för att ställa av. Med några pickuper flyttades vaggor.

Fortsättning: Storängens klubbvarv

Trollbäckens båtsällskap  |  Box 2072  |  135 02 Tyresö
Logga in