Uddbyhamnen blir till

TBS historia…

Det var händiga och handlingskraftiga pojkar och de köpte flytbryggor som lades ut. Nu visade det sig att de båda bryggorna skulle få en bättre placering om man försköt dem något mot syd, närmare TBK, men den marken ingick inte i arrendet med Kaleb utan tillhörde Stockholms Stad. Å andra sidan var den “över” och kunde inte nyttjas av någon som separat markområde, så den blev aldrig ifrågasatt förrän hösten 1997 då TBK köpte sin mark och till egen förvåning fann sig vara ägare även till del av vårt Uddbyhamn! Vi fick då flytta till den mark vi verkligen disponerade.

Bryggorna rymde 38 båtplatser. Bygglov för klubbhus kunde man inte få men att ställa upp en arbetsbod på hjul var det inget hinder för. Den inreddes, pallades upp (men var fortfarande “mobil”) och blev vaktstuga. Denna klubbens ursprungliga hamn är i och med köpet av varvsområdet överflyttat till varvet och Storängshamnen och rymmer idag 40-talet båtplatser.

Trollbäckens båtsällskap  |  Box 2072  |  135 02 Tyresö
Logga in